logo

ตามรอยอาณาจักรอินคาที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์

ตามรอยอาณาจักรอินคาที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์

 

ตามรอยอาณาจักรอินคาที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์

ตามรอยอาณาจักรอินคาที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์นอกจากมาชู ปิกชู ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่อยากเห็นหลักฐานความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอินคาในอดีตแล้ว นักท่องเที่ยวมักไม่ยอมพลาดที่จะไปชมโบราณสถานหรือร่องรอยอารยะธรรมอื่น ๆ ของอาณาจักรอินคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ “หุบเขาศักดิ์สิทธิ์” (Sacred Valley) หรือหุบเขาอูรูรัมบา (Urubamba) ตั้งอยู่ในหุบเขาของเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ใกล้ ๆ กับเมืองคุซโก้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาในอดีต มีพื้นที่ครอบคลุมราว 60 กิโลเมตร ขนานไปกับแม่น้ำอูรูบัมบา (Urubamba River) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แม่น้ำวิลคาโนต้า (Vilcanota) หรือ วิลคามายู (Wilcamayu) ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์”

สถานที่ห้ามพลาดบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ป้อมซัคไซอัวมัน (sacsayhuaman) ที่เมืองคุซโก สถานที่ประกอบพิธีบูชาสุริยะเทพ พิธีสำคัญของชาวอินคาจัดขึ้นปีละครั้ง , เมืองโอยันเตตัมโบ (Ollantaytambo) มีซากโบราณสถานเมืองที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์และยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง, เมืองปิซัค (Pisac) นอกจากขึ้นชื่อเรื่องซากโบราณสถานแล้วไม่ควรพลาดตลาดนัดพื้นเมืองวันอาทิตย์, โมราย (Moray) แห่งเมืองมาราส (Maras) สิ่งปลูกสร้างรูปทรงกลมที่คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่สำหรับทดลองเพาะปลูกแบบขั้นบันได, เหมืองเกลือซาลินาส (Salinas) ทิวทัศน์งดงามแปลกตาจากหลุมเกลือมากมายที่แบ่งเป็นช่องลดหลั่นกันไปตามไหล่เขาและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวอินคาได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

ใครมีโอกาสไปเมืองคุซโกเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของมาชู ปิกชูแล้วไม่ควรพลาดบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง

บทความอื่น ๆ

มาชู ปิกชู ไปยังไง ไปตอนไหนดี

มาชู ปิกชู เมืองสาบสูญแห่งเผ่าอินคา ตั้งอยู่กลางหุบเขาแอนดีส ตอนใต้ของเปรู จุดหมายการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอันดับ 1 ในทวีปอเมริกาใต้ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาถึงเปรูแล้วห้ามพลาด