logo

Aguas Calientes

Aguas Calientes

เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากมาชูปิกชู 6 กิโลเมตรเท่านั้น ใช้เวลาเดินไปมาชูปิกชู 1 ชั่วโมงครึ่ง ภายในเมืองมีโรงแรมและร้านอาหารมากมาย รวมทั้งอ่างน้ำร้อนธรรมชาติด้วย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง Aguas Calientes ที่หมายถึง น้ำพุร้อน นั่นเอง

เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากมาชูปิกชู 6 กิโลเมตรเท่านั้น ใช้เวลาเดินไปมาชูปิกชู 1 ชั่วโมงครึ่ง ภายในเมืองมีโรงแรมและร้านอาหารมากมาย รวมทั้งอ่างน้ำร้อนธรรมชาติด้วย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง Aguas Calientes ที่หมายถึง น้ำพุร้อน นั่นเอง