logo

Ala Archa National Park

Ala Archa National Park

อุทยานธรรมชาติ Ala-Archa เป็นอุทยานแห่งชาติบนเทือกเขาแอลป์ในเทือกเขา Tian Shan ของคีร์กีซสถาน ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงบิชเคกประมาณ 35 กม. ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ 16,485 เฮกตาร์

อุทยานธรรมชาติ Ala-Archa เป็นอุทยานแห่งชาติบนเทือกเขาแอลป์ในเทือกเขา Tian Shan ของคีร์กีซสถาน ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงบิชเคกประมาณ 35 กม. ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ 16,485 เฮกตาร์

คุณอาจสนใจ

No Post Found