logo

Ananuri Fortress

Ananuri Fortress

Ananuri เป็นอาคารปราสาทบนแม่น้ำ Aragvi ในเขตเทศบาล Dusheti Georgia ห่างจากเมืองทบิลิซีประมาณ 45 ไมล์

Ananuri เป็นอาคารปราสาทบนแม่น้ำ Aragvi ในเขตเทศบาล Dusheti Georgia ห่างจากเมืองทบิลิซีประมาณ 45 ไมล์