logo

Authong Supanburi

Authong Supanburi

อู่ทอง เมืองโบราณต้นกำเนิดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี และเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบัน
อุทยานมังกรสวรรค์

อู่ทอง เมืองโบราณต้นกำเนิดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี และเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบัน

ไฮไลท์
– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสุพรรณบุรี
– Cooking Class ช้วัตถุดิบชุมชนที่เราเก็บได้จากสวนมาประกอบอาหาร
– สักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์
– อุทยานมังกรสวรรค์

Day 1
มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมความเป็นมาของจังหวัดสุพรรณบุรีกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง (พิพิธภัณฑ์ปิด จ-อ) ทำกิจกรรม Cooking Class โดยใช้วัตถุดิบที่เก็บได้ในสวนชุมชนบ้านดงเย็น หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ให้ทุกท่านร่วมทำกิจกรรมผสมปุ๋ย ปลูกผักอย่างไรโดยไม่ใช้สารเคมี จากนั้นมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำยาดมหัวโต ก่อนจะนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

Day 2
ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศของที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำทุกท่านไปสักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ซึ่งถือว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาไปกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กัน ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย ก่อนจะรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ