logo

Baan Pangha The Charm of Crafts

Baan Pangha The Charm of Crafts

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้า เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยในอำเภอแม่สาย ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก และทำงานฝีมือ นอกจากนี้ยังได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ วิถีชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการต่อยอดพัฒนานำของจากชุมชนมายกระดับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งจุดหมายที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนสุดประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้า เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยในอำเภอแม่สาย ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก และทำงานฝีมือ นอกจากนี้ยังได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ วิถีชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการต่อยอดพัฒนานำของจากชุมชนมายกระดับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งจุดหมายที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนสุดประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ไฮไลท์
– นั่งซุปเปอร์คาร์ (รถอีต๊อก) เที่ยวในชุมชน Unseen พระสานด้วยไม้ไผ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
– กระดาษสาหนึ่งเดียวในโลก
– ถิ่นอาหารเหนือ ถิ่นข้าวสไตล์ไทลื้อ
– สนุกกับกิจกรรมฐานเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านหลากสาขาอาชีพ
– อุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพ กระจายรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

One Day
รถตู้รับท่านที่จุดนัดหมาย เดินทางสู่อำเภอแม่สาย “เหนือสุดแดนสยาม” ไหว้พระขอพร “พระสิงห์สานชนะมาร” Unseen พระประธานที่สานด้วยไม้ไผ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงชุมชนบ้านปางห้ารับฟังข้อมูลและสนุกกับกิจกรรม “กระดาษสาหนึ่งเดียวในโลก” รู้จักขั้นตอนการทำกระดาษสา OTOP ขึ้นชื่อของชุมชนตกแต่งกรอบรูปกระดาษสา DIY ในสไตล์ของคุณเอง อิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงสไตล์ไทลื้อ ฝีมือเชฟชุมชน จากนั้นนั่งรถซุปเปอร์คาร์ (รถอีต๊อก) สำรวจรอบๆ ชุมชน รับประทานของว่างยามบ่าย สาธิตและเชิญชิม “ขนมล็อคนา” ก่อนกลับอุดหนุนสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน