logo

Basilica de Guadalupe

Basilica de Guadalupe

พระแม่แห่งกวาเดอลูปคือนักบุญอุปถัมภ์ของเม็กซิโก ที่เชื่อว่าเคยปรากฏตัวบริเวณโบสถ์แห่งนี้ ทำให้เป็นที่แสวงบุญที่สำคัญของประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ละปีประชาชนกว่า 12 ล้านคนเดินทางมาเยือนมหาวิหารพระแม่แห่งกวาเดอลูป เพื่อมาชมจุดที่กล่าวกันว่าพระนางแมรี่เคยปรากฏกายต่อหน้าชาวอินเดียนยากจนคนหนึ่ง นอกจากนี้เสื้อคลุมที่มีภาพของพระนางก็จัดแสดงอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้เช่นกัน

พระแม่แห่งกวาเดอลูปคือนักบุญอุปถัมภ์ของเม็กซิโก ที่เชื่อว่าเคยปรากฏตัวบริเวณโบสถ์แห่งนี้ ทำให้เป็นที่แสวงบุญที่สำคัญของประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ละปีประชาชนกว่า 12 ล้านคนเดินทางมาเยือนมหาวิหารพระแม่แห่งกวาเดอลูป เพื่อมาชมจุดที่กล่าวกันว่าพระนางแมรี่เคยปรากฏกายต่อหน้าชาวอินเดียนยากจนคนหนึ่ง นอกจากนี้เสื้อคลุมที่มีภาพของพระนางก็จัดแสดงอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้เช่นกัน

พระแม่แห่งกวาเดอลูปคือนักบุญอุปถัมภ์ของเม็กซิโก ที่เชื่อว่าเคยปรากฏตัวบริเวณโบสถ์แห่งนี้ ทำให้เป็นที่แสวงบุญที่สำคัญของประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ละปีประชาชนกว่า 12 ล้านคนเดินทางมาเยือนมหาวิหารพระแม่แห่งกวาเดอลูป เพื่อมาชมจุดที่กล่าวกันว่าพระนางแมรี่เคยปรากฏกายต่อหน้าชาวอินเดียนยากจนคนหนึ่ง นอกจากนี้เสื้อคลุมที่มีภาพของพระนางก็จัดแสดงอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้เช่นกัน

ในปี 1974 มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นใกล้กับโบสถ์หลังเดิม โบสถ์หลังใหม่ประดิษฐานเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรจุอยู่ในกระจกกันกระสุน ลองก้าวขึ้นไปบนทางเดินเลื่อนเพื่อชมเสื้อคลุมจากด้านล่าง โบสถ์หลังใหม่เป็นอาคารทรงกลมที่มีลักษณะโดดเด่นและรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุด 50,000 คน

หากมีเวลา ลองมาเยือน Basilica de Santa Maria de Guadalupe ในวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อเข้าร่วมเทศกาล Lady of Guadalupe คนหลายพันคนจะเดินทางมารวมตัวกันในวันหยุดนี้เพื่อเข้าร่วมพิธีและเทศกาลอื่นๆ ที่จัดขึ้นรอบอาคารโบสถ์