logo

Cancun

Cancun

Cancun เป็นเมืองชายฝั่งทางรัฐตะวันออกสุดของประเทศเม็กซิโก บนคาบสมุทรยูกาตัน เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก UNWTO (World Tourism Organization) ที่มีรีสอร์ตสำหรับท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ในรัฐกินตานาโรทางใต้ของเม็กซิโก ด้วยระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี

Cancun เป็นเมืองชายฝั่งทางรัฐตะวันออกสุดของประเทศเม็กซิโก บนคาบสมุทรยูกาตัน เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก UNWTO (World Tourism Organization) ที่มีรีสอร์ตสำหรับท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ในรัฐกินตานาโรทางใต้ของเม็กซิโก ด้วยระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี