logo

Chachabamba

Chachabamba

เมืองโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสีเขียวชอุ่ม ที่ความสูง 2,150 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในแคว้นกุสโก้ ประเทศเปรู เป็นไฮไลท์หนึ่งในเส้นทางอินคา (Inca trail) ระยะสั้นสู่มาชูปิกชู

เมืองโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสีเขียวชอุ่ม ที่ความสูง 2,150 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในแคว้นกุสโก้ ประเทศเปรู เป็นไฮไลท์หนึ่งในเส้นทางอินคา (Inca trail) ระยะสั้นสู่มาชูปิกชู