logo

Cusco

Cusco

เมืองขนาดใหญ่บนเทือกเขาระดับความสูง 3,399 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปรู ซึ่งในอดีต เมือง Cusco แห่งนี้นั้นถือได้เป็น “เมืองหลวง” ของอาณาจักรอินคาที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอินคาโบราณ

เมืองขนาดใหญ่บนเทือกเขาระดับความสูง 3,399 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปรู ซึ่งในอดีต เมือง Cusco แห่งนี้นั้นถือได้เป็น “เมืองหลวง” ของอาณาจักรอินคาที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอินคาโบราณ

คุณอาจสนใจ