logo

Gelati Monastery

Gelati Monastery

Gelati เป็นอารามในยุคกลางที่อยู่ใกล้กับเมือง Kutaisi ในเขต Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย หนึ่งในอารามแห่งแรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจ้าเดวิดที่ 4 แห่งจอร์เจียในฐานะศูนย์สงฆ์และการศึกษา

Gelati เป็นอารามในยุคกลางที่อยู่ใกล้กับเมือง Kutaisi ในเขต Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย หนึ่งในอารามแห่งแรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจ้าเดวิดที่ 4 แห่งจอร์เจียในฐานะศูนย์สงฆ์และการศึกษา