logo

Gergeti Sameba

Gergeti Sameba

โบสถ์ Gergeti Trinity เป็นชื่อที่นิยมสำหรับโบสถ์ Holy Trinity Church ใกล้หมู่บ้าน Stepantsminda ในจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri ที่ระดับความสูง 2170 เมตร ใต้ภูเขา Kazbek

โบสถ์ Gergeti Trinity เป็นชื่อที่นิยมสำหรับโบสถ์ Holy Trinity Church ใกล้หมู่บ้าน Stepantsminda ในจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri ที่ระดับความสูง 2170 เมตร ใต้ภูเขา Kazbek