logo

Gori Fortress

Gori Fortress

Gori Fortress เป็นป้อมปราการยุคกลางในจอร์เจีย ตั้งอยู่เหนือเมือง Gori บนเนินหิน โครงร่างของป้อมปราการตั้งอยู่บนยอดเขาตามธรรมชาติ จึงมีรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ

Gori Fortress เป็นป้อมปราการยุคกลางในจอร์เจีย ตั้งอยู่เหนือเมือง Gori บนเนินหิน โครงร่างของป้อมปราการตั้งอยู่บนยอดเขาตามธรรมชาติ จึงมีรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ