logo

Guggenheim Museum

Guggenheim Museum

พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ หรือที่มักเรียกกันว่าเดอะกุกเกนไฮม์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ 1071 ถนนฟิฟท์อเวนิวที่มุมถนนอีสต์ 89th ทางฝั่งตะวันออกตอนบนของแมนฮัตตันในนิวยอร์กซิตี้

พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ หรือที่มักเรียกกันว่าเดอะกุกเกนไฮม์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ 1071 ถนนฟิฟท์อเวนิวที่มุมถนนอีสต์ 89th ทางฝั่งตะวันออกตอนบนของแมนฮัตตันในนิวยอร์กซิตี้