logo

Harbour Center

Harbour Center

Harbour Center เป็นตึกระฟ้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจของดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งเปิดในปี 1977 หอคอย “Lookout” ที่อยู่บนยอดอาคารสำนักงานทำให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สูงที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์และเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นบนเส้นขอบฟ้าของเมือง ด้วยดาดฟ้าชมวิว 360 องศา ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย Top of Vancouver Revolving Restaurant ที่ทำให้มองเห็นทัศนียภาพของเมืองแบบไร้สิ่งกีดขวาง

Harbour Center เป็นตึกระฟ้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจของดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งเปิดในปี 1977 หอคอย "Lookout" ที่อยู่บนยอดอาคารสำนักงานทำให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สูงที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์และเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นบนเส้นขอบฟ้าของเมือง ด้วยดาดฟ้าชมวิว 360 องศา ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย Top of Vancouver Revolving Restaurant ที่ทำให้มองเห็นทัศนียภาพของเมืองแบบไร้สิ่งกีดขวาง