logo

Hvalsey Church ruins

Hvalsey Church ruins

โบสถ์ Hvalsey เป็นโบสถ์คาทอลิกในนิคมของชาวนอร์สกรีนแลนด์ที่ถูกทิ้งร้างใน Hvalsey ซากปรักหักพังของนอร์สที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในกรีนแลนด์ โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของบันทึกสุดท้ายของชาวนอร์สกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นงานแต่งในเดือนกันยายน ค.ศ. 1408

โบสถ์ Hvalsey เป็นโบสถ์คาทอลิกในนิคมของชาวนอร์สกรีนแลนด์ที่ถูกทิ้งร้างใน Hvalsey ซากปรักหักพังของนอร์สที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในกรีนแลนด์ โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของบันทึกสุดท้ายของชาวนอร์สกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นงานแต่งในเดือนกันยายน ค.ศ. 1408