logo

Itchan Kala

Itchan Kala

Itchan Kala เป็นเมืองชั้นในที่มีกำแพงล้อมรอบของเมือง Khiva ประเทศอุซเบกิสถาน ตั้งแต่ปี 1990 ได้รับการคุ้มครองให้เป็นมรดกโลก เมืองเก่ามีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์มากกว่า 50 แห่งและบ้านเก่า 250 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปดหรือสิบเก้า

Itchan Kala เป็นเมืองชั้นในที่มีกำแพงล้อมรอบของเมือง Khiva ประเทศอุซเบกิสถาน ตั้งแต่ปี 1990 ได้รับการคุ้มครองให้เป็นมรดกโลก เมืองเก่ามีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์มากกว่า 50 แห่งและบ้านเก่า 250 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปดหรือสิบเก้า