logo

Jasper National Park

Jasper National Park

อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติในอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ซึ่งกินพื้นที่ 11,000 ตารางกิโลเมตร (4,200 ตารางไมล์) ก่อตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2473 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2527 โดยตั้งอยู่ทางเหนือของอุทยานแห่งชาติแบมฟ์และทางตะวันตกของเอดมันตัน อุทยานประกอบด้วยธารน้ำแข็งของ Columbia Icefield น้ำพุ ทะเลสาบ น้ำตก และภูเขา

อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติในอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ซึ่งกินพื้นที่ 11,000 ตารางกิโลเมตร (4,200 ตารางไมล์) ก่อตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2473 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2527 โดยตั้งอยู่ทางเหนือของอุทยานแห่งชาติแบมฟ์และทางตะวันตกของเอดมันตัน อุทยานประกอบด้วยธารน้ำแข็งของ Columbia Icefield น้ำพุ ทะเลสาบ น้ำตก และภูเขา