logo

Kazan Kremlin

Kazan Kremlin

มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำ Volga ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันวุ่นวายของความสัมพันธ์ระหว่างพวกตาตาร์ คอสแซค และรัสเซีย

มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำ Volga ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันวุ่นวายของความสัมพันธ์ระหว่างพวกตาตาร์ คอสแซค และรัสเซีย