logo

Laem Sak Hidden Land of Krabi

Laem Sak Hidden Land of Krabi

ชุมชนบ้านแหลมสัก ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนที่ไม่มีที่ไหนเหมือน รับรู้อัตลักษณ์ของ วัฒนธรรม 3 สาย จีน พุทธ มุสลิม ความเกื้อกูลอันดีของคนในชุมชน สัมผัสวิถีการดำรงชีพด้วยการทำประมงชายฝั่ง ความเป็นอยู่ของคนกับท้องทะเล ได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมในท้องถิ่นที่คุณต้องประทับใจ ชื่นชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ชุมชนบ้านแหลมสัก ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนที่ไม่มีที่ไหนเหมือน รับรู้อัตลักษณ์ของ วัฒนธรรม 3 สาย จีน พุทธ มุสลิม ความเกื้อกูลอันดีของคนในชุมชน สัมผัสวิถีการดำรงชีพด้วยการทำประมงชายฝั่ง ความเป็นอยู่ของคนกับท้องทะเล ได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมในท้องถิ่นที่คุณต้องประทับใจ ชื่นชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ไฮไลท์
– ล่องทะเลใน สัมผัสความมหัศจรรย์ของ “แหลมสักลากูน”
– เที่ยวสุขใจในชุมชน “วัฒนธรรม 3 สาย” ที่ผสานวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว
– ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น วัตถุดิบสดอร่อยจากชายฝั่ง
– กิจกรรม CSR รักษ์โลก ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ให้ป่าชุมชน

One Day
รถรอรับท่านที่จุดนัดพบ เดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ลงเรือหางยาวล่องทะเลใน สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแหลมสักลากูน แวะจุดน่าสนใจ เช่น ผาเขาค้อน ชมป่าโกงกาง ภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตา ภาพเขียนสีโบราณ กระชังกุ้งมังกร และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น มื้อกลางวันอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชน จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรม 3 สาย ของชาวจีน พุทธ มุสลิม ชมมัสยิด ศาสนสถานและศูนย์รวมใจของพี่น้องมุสลิม บ้านบลูเฮาส์ สไตล์ชิโนโปตุกีส แลนมาร์คชุมชนแหลมสัก ชมวัฒนธรรมของ “บาบ๋า ย่าหยา” ที่ยังคงเอกลักษณ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สักการะศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ย อายุกว่า 100 ปี ขอพรพระบรมเจดีย์มหาธาตุแหลมสัก ชมภาพจิตรกรรมลวดลายวิจิตร จุดชมวิว 360 องศา ร่วมอนุรักษ์ คืนความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ จิบชากาแฟยามบ่าย พร้อมขนมพื้นเมือง