logo

Baikal Lake

Baikal Lake

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทะเลสาบ Bikal ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากท่าเรือ Bikal ให้คุณนั่งเรือเล็กในทะเลสาบ นอกจากนี้คุณยังสามารถว่ายน้ำในทะเลสาบ Bikal และรับใบรับรองความกล้าหาญ รวมถึงวอดก้าสักแก้วเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นหลังจากว่ายน้ำในผืนน้ำที่เย็นยะเยือก เยี่ยมชมหมู่บ้าน Bikal ได้หากคุณต้องการ

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทะเลสาบ Bikal ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากท่าเรือ Bikal ให้คุณนั่งเรือเล็กในทะเลสาบ นอกจากนี้คุณยังสามารถว่ายน้ำในทะเลสาบ Bikal และรับใบรับรองความกล้าหาญ รวมถึงวอดก้าสักแก้วเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นหลังจากว่ายน้ำในผืนน้ำที่เย็นยะเยือก เยี่ยมชมหมู่บ้าน Bikal ได้หากคุณต้องการ