logo

Plaza de Viveiro

Plaza de Viveiro

Plaza Maior มีขนาดเล็กแต่มีเสน่ห์ เป็นจัตุรัสหลักของเมือง Viveiro อันเก่าแก่และมีพื้นที่เปิดโล่งเพียงไม่กี่แห่ง ย่านเมืองเก่าเป็นย่านที่น่าเดินเล่นทั้งกลางวันและกลางคืน ศาลากลางจังหวัดภูมิใจนำเสนอนาฬิกาแดดที่ปรับจูนอย่างประณีตซึ่งใช้งานได้อย่างมีเสน่ห์ในวันที่มีแดดไม่กี่วัน ที่ Plaza Maior คุณสามารถจิบเครื่องดื่มใต้ร่มกันแดด ซึ่งเป็นการพักผ่อนที่เหมาะที่สุดในวันที่มีแดดจ้า

Plaza Maior มีขนาดเล็กแต่มีเสน่ห์ เป็นจัตุรัสหลักของเมือง Viveiro อันเก่าแก่และมีพื้นที่เปิดโล่งเพียงไม่กี่แห่ง ย่านเมืองเก่าเป็นย่านที่น่าเดินเล่นทั้งกลางวันและกลางคืน ศาลากลางจังหวัดภูมิใจนำเสนอนาฬิกาแดดที่ปรับจูนอย่างประณีตซึ่งใช้งานได้อย่างมีเสน่ห์ในวันที่มีแดดไม่กี่วัน ที่ Plaza Maior คุณสามารถจิบเครื่องดื่มใต้ร่มกันแดด ซึ่งเป็นการพักผ่อนที่เหมาะที่สุดในวันที่มีแดดจ้า