logo

Registan Square

Registan Square

Registan เป็นหัวใจของเมืองโบราณของ Samarkand ของ Timurid Empire ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอุซเบกิสถาน ชื่อ Rēgistan หมายถึง “ที่ทราย” หรือ “ทะเลทราย” ในภาษาเปอร์เซีย

Registan เป็นหัวใจของเมืองโบราณของ Samarkand ของ Timurid Empire ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอุซเบกิสถาน ชื่อ Rēgistan หมายถึง "ที่ทราย" หรือ "ทะเลทราย" ในภาษาเปอร์เซีย