logo

Salkantay

Salkantay

ยอดเขาสูงชันขนาดใหญ่ สูงที่สุดในเทือกเขา Vilcabamba ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสของเปรู เป็นยอดเขาที่มีภูมิประเทศโดดเด่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจาก Huascarán

ยอดเขาสูงชันขนาดใหญ่ สูงที่สุดในเทือกเขา Vilcabamba ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสของเปรู เป็นยอดเขาที่มีภูมิประเทศโดดเด่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจาก Huascarán

คุณอาจสนใจ