logo

Sayacmarca

Sayacmarca

แหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งในเปรู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดี Runkurakay และทางตะวันออกเฉียงใต้ของแหล่ง Phuyupatamarca

แหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งในเปรู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดี Runkurakay และทางตะวันออกเฉียงใต้ของแหล่ง Phuyupatamarca