logo

Srichaiyapura

Srichaiyapura

แต่งชุดขอม ล่องเรือไม้โบราณ รับประทานอาหารสุขภาพ ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพร และแพทย์แผนไทย ณ เมืองแห่งสุขภาพศรีชัยยะปุระ กาญจนบุรี ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองกาญจน์

แต่งชุดขอม ล่องเรือไม้โบราณ รับประทานอาหารสุขภาพ ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพร และแพทย์แผนไทย ณ เมืองแห่งสุขภาพศรีชัยยะปุระ กาญจนบุรี ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองกาญจน์

ไฮไลท์
– เมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ
– วัดเทวสังฆาราม
– ล่องเรือไม้โบราณ “เดอะแควศรีขัยยะปุระ”
– สะพานข้ามแม่น้ำแคว

Day 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารกลางวันแบบสุขภาพพื้นถิ่นกาญจนบุรี ณ เมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ จากนั้นเข้าสู่โปรแกรมสุขภาพ สุมยา/แช่มือแช่เท้าเพื่อการบำบัด/นวดไทย หรือนวดน้ำมัน พร้อมดื่มชาร้อนเพื่อสุขภาพ แต่งตัวสไตล์ไทย/ขอม เก็บภาพสวยๆ ที่จุดเช็กอินสุขภาพศรีชัยยะปุระ และวัดเทวสังฆารม (วัดใต้) สักการะพระพุทธิมงคล ช่วงเย็นลงล่องเรือโบราณ “เดอะแควศรีชัยยะปุระ” ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ และรับประทานอาหารเย็น สนุกสนานกับคาราโอเกะบนเรือ

Day 2
หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยไทย บริเวณริมแม่น้ำแคว และชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นแลนมาร์คสำคัญของเมืองกาญจน์ เป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานของสงยครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ