logo

The Dawn of Happiness

The Dawn of Happiness

สัมผัสความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เมืองมรดกโลก ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ รากเหง้าทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่ยังคงมองเห็นและได้กลิ่นจางๆ ของประวัติศาสตร์เหล่านี้ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนเก่า วิถีชีวิตดั้งเดิมเรียบง่าย กลายเป็นเสน่ห์ธรรมชาติแบบไทยๆ

สัมผัสความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เมืองมรดกโลก ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ รากเหง้าทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่ยังคงมองเห็นและได้กลิ่นจางๆ ของประวัติศาสตร์เหล่านี้ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนเก่า วิถีชีวิตดั้งเดิมเรียบง่าย กลายเป็นเสน่ห์ธรรมชาติแบบไทยๆ

ไฮไลท์
– เที่ยวเมืองมรดกโลก นั่งรถรางรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ฟังเรื่องเล่าจากไกด์ท้องถิ่น
– เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป
– ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
– ตามรอยวัฒนธรรมอาหารการกิน เมนูพื้นถิ่นตำรับพระร่วง

Day 1
เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย อิ่มอร่อยมื้อกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเจ้าเด็ด จากนั้นชมตำนานพระพูดได้ (พระอจนะ) วัดศรีชุม นั่งรถรางเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ฟังเรื่องราวเมืองเก่าจากไกด์ท้องถิ่น ชมเจดีย์วัดช้างล้อม วัดมหาธาตุ สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น เดินเล่น ถ่ายภาพ สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน หรือเช่าจักรยานปั่นชมวิวทุ่งนาได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกพร้อมผลไม้จากชุมชน จากนั้นพักผ่อน นอนดูดาว ฟังเสียงธรรมชาติ ตามอัธยาศัย

Day 2
รับอรุณแห่งความสุขสดใสกันที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ ชมทะเลหมอกยามเช้า หรือตักบาตรรับอรุณหน้าที่พัก เติมพลังยามเช้าด้วยอาหารเช้าสไตล์บ้านทุ่ง นั่งรถอีแต๊กชมภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทำตุ๊กตาบาร์โหน บ้านตาวงศ์, การทอผ้าใต้ถุนบ้าน, ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนที่ศูนย์กลางชุมชน มื้อกลางวัน “ข้าวเปิ๊บ” เมนูต้องห้ามพลาด ก่อนออกเดินทางกลับแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย