logo

The Organic Living Sampran

The Organic Living Sampran

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณมีเวลาไม่มากแต่อยากไปเที่ยวพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ เดินทางไม่ถึงชั่วโมงคุณก็จะได้สัมผัสธรรมชาติ สายน้ำท่าจีนที่ผูกพันวิถีชีวิตของคนสามพรานและเกษตรชุมชน ด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของที่นี่มีคุณภาพ สร้างรายได้ และชื่อเสียงอย่างมาก นอกจากนี้ยังชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ วัดวาอาราม กินกรรมท่องเที่ยวมากมาย ให้คุณได้ออกไปเติมพลังชีวิตเบาๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณมีเวลาไม่มากแต่อยากไปเที่ยวพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ เดินทางไม่ถึงชั่วโมงคุณก็จะได้สัมผัสธรรมชาติ สายน้ำท่าจีนที่ผูกพันวิถีชีวิตของคนสามพรานและเกษตรชุมชน ด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของที่นี่มีคุณภาพ สร้างรายได้ และชื่อเสียงอย่างมาก นอกจากนี้ยังชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ วัดวาอาราม กินกรรมท่องเที่ยวมากมาย ให้คุณได้ออกไปเติมพลังชีวิตเบาๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ไฮไลท์
– ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ เรียนรู้การทำสวนเกษตรอินทรีย์ กับปราชญ์ชุมชน
– รู้จัก “เส้นทางออร์แกนิก” เพลิดเพลินกับกิจกรรม DIY จากสมุนไพร ณ Patom Organic Village
– อิ่มอร่อยกับเมนูออร์แกนิก ดีต่อสุขภาพ
– อุดหนุนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ กระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชน

One Day
ออกเดินทางสู่อำเภอสามพราน ถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่บ้านอินทรีย์ ชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การทำสวนเกษตรอินทรีย์โดยปราชญ์ชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต ชาวสวนฝรั่ง ลงมือทำปุ๋ย สอนวิธีห่อฝรั่ง เก็บผลไม้จากสวน เรียนรู้การแปรรูปผลไม้จากสวนเมนู “ยำผลไม้” และเครื่องดื่ม “น้ำฝรั่ง” ลิ้มลองรสชาติจากฝีมือคุณเอง เดิน “ตลาดในสวน” อุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวชุมชน (ตลาดเปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) มื้อกลางวันรับอิ่มอร่อยกับ Organic Lunch Set เมนูที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกสดจากไร่ ดีต่อสุขภาพ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ Patom Organic Village รู้จักกับ “เส้นทางสมุนไพรออร์แกนิก จากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล ได้เรียนรู้การออกแบบสร้างสรรค์ กระบวนการผลิตแปรรูปวัตถุดิบ ผสานความรู้แบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นสินค้าออร์แกนิกที่มีชื่อเสียงของสวนสามพราน กิจกรรม DIY จากสมุนไพรออร์แกนิก มาใช้ในชีวิตประจำ เช่น ทำยาสีฟันสมุนไพร สครับข้าว และน้ำมันนวดสมุนไพร เป็นต้น ของว่างยามบ่าย “ขนมไทย” และ “น้ำสมุนไพร” ชื่นใจ และแวะตลาดสุขใจ ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์