logo

Uplistsikhe Cave Town

Uplistsikhe Cave Town

เมืองที่ขุดขึ้นจากหินทั้งหมดทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดและหายากเป็นที่น่าตกใจ ผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานถึง 5,000 ปี แต่ก็ยังมีโบสถ์ถ้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีห้องประชุมห้องเก็บไวน์และอาคารอื่น ๆ กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เมืองที่ขุดขึ้นจากหินทั้งหมดทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดและหายากเป็นที่น่าตกใจ ผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานถึง 5,000 ปี แต่ก็ยังมีโบสถ์ถ้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีห้องประชุมห้องเก็บไวน์และอาคารอื่น ๆ กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก