logo

Wat Pa Mok Worawihan

Wat Pa Mok Worawihan

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ท้ายตลาด จากจารึก โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ ที่ฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้างของพระพุทธไสยาสน์ ระบุว่า พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้นำองค์พระจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน รวมทั้งโปรดให้สร้างวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระ แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่วิหารหลวงจะสร้างเสร็จ การฉลองวิหารหลวงที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์จึงจัดขึ้นในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ท้ายตลาด จากจารึก โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ ที่ฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้างของพระพุทธไสยาสน์ ระบุว่า พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้นำองค์พระจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน รวมทั้งโปรดให้สร้างวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระ แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่วิหารหลวงจะสร้างเสร็จ การฉลองวิหารหลวงที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์จึงจัดขึ้นในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

xxxxxxxxx

คุณอาจสนใจ