logo

Church on Blood

Church on Blood

คริสตจักรแห่งเลือดเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญทั้งหลายรุ่งโรจน์ในดินแดนรัสเซียเป็นโบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ใน Yekaterinburg สร้างขึ้นบนที่ตั้งของ Ipatiev House ซึ่งนิโคลัสที่ 2 จักรพรรดิองค์สุดท้ายของรัสเซีย และครอบครัวของเขารวมถึงสมาชิกในครัวเรือนถูกประหารชีวิตโดยพวกบอลเชวิคในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซีย โบสถ์นี้เป็นการระลึกถึงนักบุญโรมานอฟ

คริสตจักรแห่งเลือดเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญทั้งหลายรุ่งโรจน์ในดินแดนรัสเซียเป็นโบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ใน Yekaterinburg สร้างขึ้นบนที่ตั้งของ Ipatiev House ซึ่งนิโคลัสที่ 2 จักรพรรดิองค์สุดท้ายของรัสเซีย และครอบครัวของเขารวมถึงสมาชิกในครัวเรือนถูกประหารชีวิตโดยพวกบอลเชวิคในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซีย โบสถ์นี้เป็นการระลึกถึงนักบุญโรมานอฟ