logo

Classic Inca Trail

Classic Inca Trail

เดินไปตามเส้นทาง Inca Trail ไปยัง Machu Picchu ทางเดินโบราณของชาวอินคา ตรงไปยังประตูพระอาทิตย์ที่มีชื่อเสียง สัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาวอินคามากมายระหว่างทางพร้อมด้วยไกด์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะแบ่งปันความรู้วงในเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินคาของพวกเขา ชมทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม อาหารรสเลิศจากพ่อครัวและสถานที่ตั้งแคมป์ที่สวยงามรอคุณอยู่ในการผจญภัยในเส้นทางโบราณนี้!!